Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2017
Cập nhật: 24/01/2017
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2017 ước đạt 1.007.238 lượt, tăng 12,3% so với tháng 12/2016 và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Tổng cục Thống kê