Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2016
Cập nhật: 28/11/2016
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2016 ước đạt 926.642 lượt, tăng 14,1% so với tháng 10/2016 và tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 11 tháng năm 2016 ước đạt 9.004.039 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Tổng cục Thống kê