Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2016
Cập nhật: 27/10/2016
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2016 ước đạt 812.017 lượt, giảm 0,1% so với tháng 9/2016 và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 10 tháng năm 2016 ước đạt 8.077.397 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Tổng cục Thống kê