Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2016
Cập nhật: 26/08/2016
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2016 ước đạt 899.738 lượt, tăng 6,3% so với tháng 7/2016 và tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 8 tháng năm 2016 ước đạt 6.452.373 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Tổng cục Thống kê