Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2016
Cập nhật: 26/07/2016
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2016 ước đạt 846.311 lượt, tăng 20,8% so với tháng 6/2016 và tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 7 tháng năm 2016 ước đạt 5.552.635 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015.
Tổng cục Thống kê