Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2016
Cập nhật: 27/05/2016
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2016 ước đạt 757.244 lượt, giảm 4,1% so với tháng 4/2016 và tăng 30,2 % so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 5 tháng năm 2016 ước đạt 4.005.878 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015.
Tổng cục Thống kê