Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2016
Cập nhật: 24/02/2016
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 02/2016 ước đạt 833.598 lượt, tăng 3,5% so với tháng 1/2016 và tăng 20,0% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 2 tháng năm 2016 ước đạt 1.638.670 lượt khách, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm 2015.
Tổng cục Thống kê