Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2016
Cập nhật: 26/01/2016
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2016 ước đạt 805.072 lượt, tăng 5,8% so với tháng 12/2015 và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.
Tổng cục Thống kê