Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và 12 tháng năm 2015
Cập nhật: 29/12/2015
Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 760.798 lượt, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 12 tháng năm 2015 ước đạt 7.943.651 lượt, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2014.
Tổng cục Thống kê