Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2015
Cập nhật: 26/11/2015
Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 732.740 lượt, tăng 12,9% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 11 tháng năm 2015 ước đạt 7.071.351 lượt, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2014.
Tổng cục Thống kê