Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2015
Cập nhật: 04/11/2015
Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 649.099 lượt, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 10 tháng năm 2015 ước đạt 6.338.611 lượt, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2014.
Tổng cục Thống kê