Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2015
Cập nhật: 28/09/2015
Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 626.324 lượt, giảm 5,8% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 9 tháng năm 2015 ước đạt 5.689.512 lượt, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2014.
Tổng cục Thống kê