Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2015
Cập nhật: 26/08/2015
Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 664.985 lượt, tăng 12% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 8 tháng năm 2015 ước đạt 5.063.187 lượt, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2014.
Tổng cục Thống kê