Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2015
Cập nhật: 30/07/2015
Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 593.566 lượt, tăng 12,1% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 7 tháng năm 2015 ước đạt 4.398.202 lượt, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.  
Tổng cục Thống kê